Utrustning av sportanläggningar

Av högst kvalitet

Stationär tribun

Park och lekplatsbänkar

Säkerhetshinder

Skydd för reservspelare

Sportlektare

Publik

Täckta cykelställ

Bänkar för åskådare och konkurrenter

Vi erbjuder moderna sittplatser som uppfyller alla kvalitetstandarder och skräddarsyddar för kundens önskemål, för alla typer obiekter.Våra sittplatser anpassar vi till objektets krav, typ av användning och framför allt enkilda kunders önskemål.

Vi garanterar individuell service från första början med kundförväntningar i fokus vad gäller typen av stål, miljö klasser, färg, leverans och montering.

Designed by Virtual Group

©kerametal

Integritetspolicy